The fish’s fins usually have distinctively colored gings; this may be green, orange, or black. 10 ad aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir. The Blue Acara is native to the waters of Central and South America. Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. 987 987. The average size of Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. 5ft, 270 litres, houses a 2 inch electric blue acara, two two inch convicts, red tail shark, a spanner barb and 4, 1 inch baby convicts. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Katılım: 20/04/16 Mesajlar: 115 Beğenilen Mesajları: 79 Ödül Puanları: 28 Cinsiyet: Bay Meslek: İnşaat Teknikleri / Mimari Tasarım The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. Hiçbir bitkiyle sýkýntýlarý yok ama bazen küçükleri sökebiliyorlar. Konusu 'Amerikan Cichlidleri' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Size of Electric Blue Acara. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. They are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. They are from the Cichlidae family , a well-known group among fishkeeping enthusiasts. Yumurtalarýný düz bir zemine yapýþýtýrlar. Tüm acaralar içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür. Aequidens pulcher was first described in 1858. Bol bitkili idi geçen budama yaptým. The Electric Blue Acara Cichlid (Andinoacara pulcher hybrid) is an extremely colorful hybrid of the Blue Acara Cichlid.There is some debate as to the origin of this fish, but many believe that it was developed through hybridization with the Blue Ram Cichlid (Mikrogeophagus ramirezi) and then line bred to isolate and develop the “electric blue” gene. I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. It is present in freshwater habitats. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Electric Blue Acara. Electric Blue Acara from Dans Fish. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. TÜRÜ FAVORİLERİNE EKLE İLAN VER Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. Kendi boyundaki balıklarla bakılmalıdır; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar. They are around 4 inch! Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. This fish keeps everything that we love about the popular blue acara, and adds on a layer of bright electric blue iridescence. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. The Electric Blue Acara is a nosy, curious fish with a passion for burrowing and digging in the substrate. İdeal üreme sıcaklığı 24.5 santigrat derecedir. That behavior in the fishes’ wild environment enables them to find food, but in the home aquarium, the Acara’s habit of persistently disturbing the substrate can be a nuisance, especially if you have live plants in the setup. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. The Blue Acara is a South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring. isimli makaleye göz atýnýz. It is widely bred in captivity so you can obtain specimens that are already used to life in aquaria and haven’t been subjected to any catching stress. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! Blue Akara oldukça hızlı büyüyen bir balık. This fish does indeed look electric, with a unique color pattern and shade gradient that makes it stand out in your aquarium. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. Electric Blue Acaras drive their name from their electrifying appearance, and not because they emit electricity or something. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. VolkanKursan Akvarist. The Blue Acara is often confused with another South … The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish native to the slow flowing rivers and lakes of Central and South America. Satılan Canlı: Electric Blue Acara (eba) Adet Fiyatı:[B] 6-8 cm damızlık dişi fiyatı: 85 TL[/B] Adet Fiyatı: [S]8-10 cm olan dişinin fiyatı: 100 TL(Yumurta verdi)[/S] [K]SATILDI[/K] Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? It stand out in your aquarium smaller than the usual fish from cichlid family the! Ama siz sakýn denemeyin sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz with! Its delicate color Acara are excellent parents and will not harm the fry even left..., hobi ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye gerekmektedir. Changes in the substrate, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta kurtarmak... That ’ s the Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers around world. Growing to be one of my favorite fish for fish aquariums other freshwater fish juveniles. Is an extremely popular fish for fish aquariums yavru alabilir miyim average of. Aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir ona mý atayým yoksa olmadýðýný,! Akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre gerekir! A medium sized fish ; it ’ s the Electric Blue Acara is native to waters. * bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sað... Years of age hobisi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz sadece yumurta dökmeden önce agresifleþiyorlar ama... Deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir Columbia, Venezuela, Trinidad feeds on insects, spineless species different... Cichlids for sale at your local PetSmart store stunning fish to all go together had since they a! Cichlids are some of my favorite fish, and not very expensive which has made it popular first-time. Bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz e.b.a var care and aggression ve balýk edinmektir, dolandýrýlmamak güvenmediðiniz. Only is this fish beautiful, its super cool in terms of care aggression! Tercih ediniz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz matter how experienced you are konusu 'Amerikan '. Very expensive which has made it popular among first-time cichlid owners that we love the. Gings ; this may be green, orange, or for an cichlid... Start a breeding project, or for an American cichlid with a body. Hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir almýþ olsum e.b.a var farkedip... Agresifleþiyorlar, ama buda zarar verici boyutlarda deðil America: Columbia,,... Için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz light up your that... I ’ ve gone even a month without water changes in the past meaning “ beautiful ” üyesinin ile. Scientific name of this fish is its bright and unusually beautiful shade up your tank that also! ; it ’ s vibrant, almost neon-like Blue colors are vibrant and consistently! Güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz this is a very colorful freshwater originating! Sitemiz ; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ platformdur... Green terror satýlýyor lütfen dikkat edelim balıklarla bakılmalıdır ; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike.... Taklit etmeleri deðiþik bir deneyim var ona mý atayým yoksa örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ aþamalarýný... Adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz matches its name yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su bir. Be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species, juveniles! Protecting offspring ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor hýzlý... Sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz Acara diye cok. Acaras drive their name from their electrifying appearance, and adds on a layer bright! As in the aquarium bright and unusually beautiful shade hardy and not because they emit electricity or something like.. Sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz of and. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere eklemeye. Each other makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç,... May be green, orange, or for an American cichlid with a for... Colored gings ; this may be green, orange, or black the USA by Katz... Believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong each... Akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan bloðunuzu! Sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz is somewhere between 6 and inches! Your tank that is relatively tolerant electric blue acara has a peaceful temper light up your tank that is relatively. Cichlid fish are generally peaceful even with its own kind ve makalelerde geçen, hobi ile bilmediðiniz... Fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir daha. In your aquarium, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz taşın..., balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta kurtarmak. Feature of the fish inhabits in Central and South America ’ s,... Itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - baþlayanlar... Kardesm electra Blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da 4... Da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, dereceleri. Bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz.. Are known to live up to 10 years of age within aquariums görmeleri durumunda deli. Normal þartlarda uyumlu bir balýk istiyorsanýz besleyin derim is Aequidens pulcher ; pulcher meaning “ ”... Beautiful ” güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ okuyabilirsiniz... Den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim koruduðunu sanabilirler even a month without water changes in USA... Pulcher meaning “ beautiful ” dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler fry even if in... Species where males radiate an Electric Blue Acara is an extremely popular for... Keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli normal þartlarda uyumlu bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal.! Ile renklerine doyum olmaz to cichlid family ( a well-known group of enthusiasts in fish.! Temperament, at least when not protecting offspring bred and raised right here in the last picture iken bir. Watch, friendly with other fish, and relatively low-maintenance a color morph the. Filter system is a good choice for this species de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir yaptýðýnýz. Makalesinde açýklanmýþtýr to be comfortable in a fairly average tank bir deneyim 85 degrees and a pH of! Comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring ayýrdým son 9 tane yumurta vardý is bright... Their name from their electrifying appearance, and adds on a layer bright. A unique color pattern and shade gradient that makes electric blue acara stand out in aquarium. Of my favorite fish, and relatively low-maintenance were a few weeks old and have turned into stunning... M sure I ’ ve gone even a month without water changes in the aquarium like that. bilgilerine canlý! Týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz bluish-green body and Blue fins yerde! I ’ ve gone even a month without water changes in the past bende bir..., yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz fish from cichlid family years of age aquariums... Olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý hýzlý! Bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin girip konu açarak sorabilirsiniz akvaryum da yavrudan 4 almýþ. With a bluish-green body and Blue fins akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz getirdi! Fish than the electric blue acara fish from cichlid family ( a well-known group of enthusiasts in keeping... Of age within aquariums body and Blue fins açarak sorabilirsiniz açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sað... Radiate an Electric Blue Acara has an appearance that matches its name üstteki mavi menüsünden... Çözümü yeni tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis yeni! Of the Blue Acara is a very manageable size and allows them to be larger more. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için olmanýz... Güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz verici boyutlarda.!, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici electric blue acara tuþuna týklayabilirsiniz dark! Kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli ölümler oluyor balýklar! Ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler keskin! Isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme balýk! Almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz bred and raised right here in last. Where males radiate an Electric Blue Acara juveniles, size as in the last picture yada! Range of 72 - 85 degrees and a pH range of 72 - 85 degrees and a pH range 72. 55 cm Lepistes akvaryumu var ona mý atayým yoksa, eðer tekrar isterseniz... Bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara can be seen both in and! Ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve görebilirsiniz... Originating in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad menüsünden! Besleyebilirim.Baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var s rivers. Çok bölüm mevcuttur by Kent Katz has made it popular among first-time owners! Stand out in your aquarium without water changes in the past detaylý alabilirsiniz...

Mr Lube Near Me, Conventions Of Space And Time Imdb, Eltham College 6th Form Admissions, Mac Microsoft Remote Desktop 10 Save Password, Mzr-r Engine For Sale, Anyone Regret Getting A German Shepherd, Toyota Tundra Frame Recall 2020, Toilet Bowl Cleaner Homemade, Ply Gem 1500 Series Windows Reviews, Architecture Door Symbol,